Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

Na haar opleiding tot algemeen register fysiotherapeute en claudicatiotherapeute is onze collega Daisy Janssen nu bezig om de 3-jarige specialisatie voor Master geriatrie fysiotherapeute in Amersfoort af te ronden.geriatrie fysiotherapie

Een geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Het is als fysiotherapeut van belang om specifieke kennis te hebben over problemen die bij ouderen voorkomen.
Er kunnen verschillende problemen ontstaan waar een geriatrie fysiotherapeut u mee kan helpen, een aantal voorbeelden:

Het kost veel energie om uit uw stoel of bed te komen.

  • Uw conditie gaat achteruit.
  • U bent gevallen of bang om te vallen.
  • U kunt niet meer lopen zonder hulpmiddel.
  • U kunt niet meer fietsen.
  • U heeft problemen met u zelfverzorging of het doen van uw huishouden.
  • U komt uit het ziekenhuis, verpleegtehuis of revalidatiecentrum en u heeft fysiotherapie nodig.
  • Uw partner of familielid zorgt voor u en wil graag tips en adviezen.

Al met al kan een geriatrie fysiotherapeut op verschillende vlakken van functioneren helpen tot verbetering. Deze verbetering wordt gemaakt door informatie, advies, begeleiding en activering.
In eerste instantie wordt er in kaart gebracht wat de oorzaak van het probleem is door het meten van de balans, spierkracht, loopvermogen en conditie. U krijgt hierdoor een inschatting wat de mate van uw fysieke fitheid is en hoe het staat met het risico om te vallen. Daarna worden er samen met u doelen opgesteld waardoor de problemen worden aangepakt en uiteindelijk de kwaliteit van u leven beter wordt.

Het is belangrijk om op tijd een geriatrie fysiotherapeut in te schakelen, want: ‘bewegen is het medicijn’. Iedereen heeft de mogelijkheid om sterker te worden en meer balans te krijgen.

Indien u niet naar de praktijk kunt komen, is het mogelijk om fysiotherapie aan huis te krijgen. Samen gaan we aan het werk om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.