Fysiotherapie

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij of zij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Fysiotherapie is dus een paramedische behandeling van klachten die betrekking hebben op onder meer houding, beweging, gewrichten, spieren, zenuwen en psychosociale factoren.

Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit passieve fysiotherapie, actieve oefentherapie en massage, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten.

Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen of het sporten te hervatten b.v. na een operatie van rug, schouder, heup, enkel of knie.

De fysiotherapeut baseert zijn of haar werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt deze kennis naar de praktijk situatie.

Zowel de fysiotherapeut als de manueel therapeut is per 1 januari 2006 direct toegankelijk, zonder verwijsbriefje van de huisarts of specialist.