Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Tarieflijst fysiotherapie / manuele therapie 2021

Deze tarieven gelden alleen als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie / manuele therapie bij uw zorgverzekeraar heeft . Als u dit wel heeft, dan brengen wij het tarief in rekening dat is vastgelegd in het contract dat wij met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. De kosten van alle behandelingen worden dan volledig door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed (tot het maximale bedrag van uw aanvullende pakket is bereikt). Verreweg de meeste mensen hebben een aanvullende verzekering voor fysiotherapie / manuele therapie, maar kijk voor de zekerheid uw aanvullende polis nog even na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De betalingsvoorwaarden van het KNGF zijn van toepassing.

informatiekosten
Reguliere zitting fysiotherapie in de praktijk€ 36,50
Zitting manuele therapie€ 46,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 46,50
Screening en intake en onderzoek€ 48,50
Eenmalig onderzoek met verslag (op verzoek van arts)€ 48,50
Toeslag voor behandeling aan huis€ 15,50
Niet nagekomen afspraak (korter dan 24 uur vantevoren afgezegd)Tarief van afspraak

Vergoedingen

Voor informatie over hoe goed u verzekerd bent, kunt u kijken op: www.defysiotherapeut.com onder het kopje bent u goed verzekerd, of op www.kiesbeter.nl