Tarieven en vergoedingen

Tarieven Fysiotherapie / Manuele therapie 2024

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Als u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering voor Fysiotherapie / Manuele therapie heeft afgesloten dan brengen wij het tarief in rekening dat wij volgens ons contract met hen zijn overeengekomen.
De kosten van alle behandelingen worden dan door uw zorgverzekeraar rechtstreeks en voor 100 % aan ons vergoed (tot het maximale bedrag van uw aanvullende pakket is bereikt). Als u geen aanvullende verzekering heeft of als uw aanvullende pakket "op" is gelden de onderstaande tarieven:

verrichtingen 2024 kosten
Reguliere zitting Fysiotherapie (code 1000)€ 42,00
Reguliere zitting Manuele Therapie (code 1200)€ 55,00
Reguliere zitting Oedeem Therapie (code 1500)€ 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870)€ 55,00
Screening en intake en onderzoek bij DTF (code 1864)€ 55,00
Toeslag voor behandeling aan huis behandeling€ 16,00
Niet nagekomen afspraakTarief van de betreffende afspraak

Kinderen tot 18 jaar hebben altijd recht op 18 behandelingen Fysiotherapie / Manuele therapie uit de verplichte basisverzekering zonder kosten van het eigen risico.

Voor een aantal chronische aandoeningen bij volwassenen (b.v. na een operatie of na een opname in het ziekenhuis) wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering (de eerste 20 behandelingen komen dus uit uw aanvullende verzekering of dient u zelf te betalen). Op de chronische lijst Borst (https://www.cz.nl/vergoedingen/fysiotherapie-en-oefentherapie/lijst-chronische-aandoeningen) zie je om welke aandoeningen voor langdurige fysiotherapie het gaat.

Verreweg de meeste mensen hebben een aanvullende verzekering voor fysiotherapie / manuele therapie, maar kijk voor de zekerheid uw eigen aanvullende zorgverzekering polis nog even na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De betalingsvoorwaarden van het KNGF zijn van toepassing.

Vergoedingen

Voor informatie over hoe goed u verzekerd bent, kunt u kijken op: www.defysiotherapeut.com onder het kopje bent u goed verzekerd, of op www.kiesbeter.nl